Inntak

DELTA-CU_Frilagd

DELTA-CU

Inntakshatt med Caligo rist
DELTA-DU_650x650

DELTA-DU

Dobbel inntakshatt for store luftmengder
DELTA-UH_650x650

DELTA-UH

Inntakshatt med god vannutskilling
takh1

KRO TAKHATT – For avkast og inntak