KANALKRYSS

Produkt for krysning av kanaler, kabelbruer og vannrør. Ingen undergående kanaler.

KRO - X (abc) Sort bakgrunn

Kro-X® Rett