BEHOVSSTYRT VENTILASJON

Regulering og styring av ventilasjon etter behov. Bedre luftkvalitet og redusert energibruk.

BRS00B-01_200_1

VAV BR

Sirkulær
BSD32--B-01_400_400_2

VAV BS

Rektangulær