VAV BR

 • Sirkulære
 • Enhet for trykkuavhengig mengderegulering
 • Dimensjon: Ø-100 – Ø-400
 • Brukes for variabelt eller konstant luftmengde
 • Leveres i isolert og uisolert utførelse
 • Hastighet i kanal, ned til 0,8 m/s
 • 0-10V / 2-10V styring eller bus
 • For valg av riktig produkt/dimensjonering, se http://vav.grada.be/product-selection
 • For BIM, se https://www.grada.be/en/tools/bim
  (krever innlogging)

Beskrivelse

VAV BR er en komplett og trykkuavhengig enhet for elektronisk behovsstyring av luftmengde. Systemet er en enkel form for behovsstyring, der luftmengde tilpasses etter f. eks. temperatur og/eller luftkvalitet. Enheten regulerer mellom «minimum- og maksimum» luftmengde. Produktet kan også benyttes for å opprettholde konstant luftmengde (CAV).
VAV BR leveres for 0-10V/2-10V styring eller bus.

Sertifisering: Spjeldkassen – klasse C iht. EN 12237 / Spjeldblad – klasse 2 iht. EN 1751.

Ønsket min/maks luftmengde programmeres, eller kan legges inn med serviceverktøyet ZTH EU / PC-Tool (Belimo).
Ved bruk av Gruner motor, stilles ønsket luftmengde direkte på motor.

Kan brukes med ulike typer sensorer/regulatorer, bevegelsesdetektorer, opptrekksur m.m.

Bruksområde:  Kontorer, konferanselokaler, butikker, møtesaler, skoler og sykehjem osv.

Mulighet for Modbus, KNX, BACnet, Lonbus og MPbus

Sirkulære VAV med Gruner motor, er lagervare.

Tilleggsinformasjon

Dimensjon

Ø-100 – Ø-400

Materiale

Galvanisert