NYHET! Nordens første EPD for brannspjeld

Som de første i Norden har nå Bevent Rasch EPD (Environmental Product Declaration) på brannspjeld. Nærmere bestemt BSKC6, som du finner i vårt sortiment. De valgte å lage en EPD på brannspjeldet, for å finne ut hva i deres verdikjede som har det største klimaavtrykket. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med AFRY. Vi vet at flere etterspør produkter som har et lavere klimaavtrykk, og håper at enda flere ønsker å være med og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Les mer her

Hva er egentlig EPD?
EPD er et kortfattet dokument, hvor tallene brukes til å gi en forståelse av hvilken miljøbelastning et produkt/komponent gir. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPD’ er. Dokumentet inneholder sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. For å utvikle en EPD, ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn. En livsløpsanalyse vurderer miljø- og ressursmessige forhold gjennom hele produktets livsløp. Informasjonen er sammenlignbar, fordi både den bakenforliggende LCA og EPD alltid er basert på standarder.

 

 

Publisert under