Suspendering av priser – Gjelder brannspjeld, VAV og UV

På grunn av ekstreme utslag i valutamarkedet og en kraftig svekket krone, beklager vi å måtte meddele at Kro ser seg nødt til å øke prisene på
brannspjeld, VAV og UV med umiddelbar virkning. Prisene på disse produktene vil styres etter EURO i en kortere periode, da vi handler i EURO! Vi beklager de ulemper denne situasjonen skaper for våre kunder.

Produksjon og leveringssituasjonen, er på sin side fortsatt stabil, så leveranser går som normalt.

Vi vil holde våre kunder oppdatert, dersom det skjer endringer som påvirker vår virksomhet.

Ta kontakt med oss, enten via telefon eller epost, for spørsmål, forespørsler eller bestillinger.

Publisert under