REVIT- Kro Kanalkryss

 kan du laste ned filer i Revit fra vår hjemmeside! Filer finner du her – https://kroproduksjon.no/produkt/kro-x-rett/
Vi gjør oppmerksom på at metodeblad leses, før filene lastes inn.

Har du spørsmål vedrørende dette unike produkte, ta gjerne kontakt.

Kro -X gjør det mulig for ventilasjonskanaler å krysse i samme plan. Lavt trykkfall! Våre kanalkryss gir kun 7 Pa i trykkfall, i begge rør, ved en hastighet på 7 m/s. Det generes ingen lyd, ved 5-10 m/s i kanalene. Produktet er velegnet til bruk i de fleste bygg, og er ideelt for bygg med lav takhøyde. Kro Kanalkryss gjør kanalmontasjen enklere, og er energi og tidsbesparende. Her kan det spares takhøyde, tid og penger!

«Det enkleste og beste alternativet for krysning av kanaler, kabelbruer og vannrør»

 

Publisert under