NY EPD – OPTIMUS 60

Våren 2023 presenterte vi Nordens første EPD på brannspjeld fra Bevent Rasch, og nå er EPD for OPTIMUS 60 også klar!

– Bærekraft står sentralt i vårt arbeid. EPD er et viktig redskap, for at våre kunder skal kunne regne mer eksakt på hvor mye deres prosjekter påvirker miljøet, men også for at vi skal kunne se ytterligere forbedrings-potensialet sier Tobias Jakobsson, bærekraft ansvarlig hos Bevent Rasch.

En EPD er en miljøvaredeklarasjon som inneholder opplysninger om hvordan produktet påvirker miljøet. I EPD for brannspjeldet OPTIMUS 60, fremkommer det et redusert CO2 utslipp. Men den viktigste faktoren, som det er lagt spesielt mye vekt på i arbeidet, er at spjeldet er forberedt for gjenbruk sier Tobias. Dette er mulig fordi det ikke er behov for brannfuge ved installasjon.

Link til EPD’ en.

 

 

 

 

 

Publisert under