Nedsenket avkasthatt BRNF

Det har vært økt etterspørsel etter takhatter som ikke synes fra gateplan. Dette skyldes til dels et ønske om en ren skyline på eiendommen, og andre steder skyldes det krav om å ikke gjøre vesentlige endringer på eiendommens utseende/fasade (som f. eks. kulturhistoriske bygg). For å imøtekomme dette ønske/behovet, ble BRNF lansert tidligere i år. BRNF er en nedsenkbar avkasthatt, fra Bevent Rasch, som monteres som en takgjennomføring og blir dermed usynlig fra gateplan på høye bygninger.

– Lav byggehøyde, diskret design
– Kombinert takgjennomføring og avkasthatt
– Isolert, 50 mm
– Dreneringssystem i Ø32 mm rør
– Finnes i MagiCAD

BRNF blir i prinsippet usynlig, selv om den normalt monteres 300mm over yttertak, fordi takhatt og takgjennomføring er her en enhet med innvendig drenering som dras mot gulvsluk eller ut av fasaden.

For mer informasjon, les her

Publisert under