Kro Kanalkryss - REVIT

Det enkleste og beste alternativet for krysning
av kanaler, kabelbruer og vannrør!

Kro -X gjør det mulig for ventilasjonskanaler å krysse i samme plan. Lavt trykkfall!

Våre kanalkryss gir kun 7 Pa i trykkfall, i begge rør, ved en hastighet på 7 m/s.
Det generes ingen lyd, ved 5-10 m/s i kanalene.

Produktet er velegnet til bruk i de fleste bygg, og er ideelt for bygg med lav takhøyde.
Kro Kanalkryss gjør kanalmontasjen enklere, og er energi og tidsbesparende. Her kan det spares takhøyde, tid og penger!
Priser finner du her https://kroproduksjon.no/prisliste/  (se side. 35).

NYHET - REVIT

Dersom dere benytter REVIT, kan dere nå laste ned filer fra vår hjemmeside.
Se under dokumentasjon: https://kroproduksjon.no/produkt/kro-x-rett/

Vi gjør oppmerksom på at metodeblad leses før filer lastes ned i REVIT. Her finner du metodevalg, som forklarer fremgangsmetoden fra A til B, i tillegg til å gi en beskrivelse på hvordan dette kan synligjøres i mengdelister. Årsaken er at Revit ikke klarer å skille to systemer i samme Family. På bakgrunn av dette, må det være to separate komponenter, en må være til-luft og en må være avtrekk.

Ta kontakt, og vi hjelper dere gjerne videre med deres prosjekt!

Kro-X-Genomskärning_Orange